Author: sanngaymoi

CONDOTEL DIFF COMPLEX

Dự án công trình CONDOTEL DIFF COMPLEX 1. vấn đề cộng đồng dự án công trình Condotel Diff Complex thương hiệu dự án: Condotel TP. Đà Nẵng International Festival Firework ( Condotel Diff Complex). nhà đầu tư: công ty lớn SunGroup diện tích S trung tâm đất: 25.800 m2 vị trí dự …